Dokumentazioa

 Dokumentazioa

AURREZ IZENA EMATEA

DOKUMENTAZIOA

MATRIKULA OFIZIALA

DOKUMENTAZIOA

DBH

1. Ikasleari Aita/Amari dagokion Familia Liburuko orriaren fotokopia edo Lege-Tutorea izatearen ziurtagiria.

2. Aita, Ama edo Lege-Tutorearen NANaren fotokopia.

3. Udalak luzatutako erroldatze-egiaztagiria (ikaslearena eta aita/ama/lege-tutorearena).

4. Hezkuntzako Premia Berezietako Galdetegia (beharrezkoa bada).

Barematzeko dokumentazioa (aukerakoa):

1. Zinpeko aitortza eta Ogasun Departamentuari datuak eskatzeko baimena.

2. Ikaslearen adin txikiko anai-arrebei dagozkien Familia-liburuko orrien fotokopiak.

3. Bestelakoak.

2., 3. eta 4. mailako ikasleek, ziurtagiri akademikoa (V. Eranskina) jatorrizko zentrotik

- 2 argazki atzealdean izen-abizenak eta kurtsoa idatzita.

- Jatorrizko zentroak igorritako Lekualdaketa-egiaztagiria (V. Eranskina)

- Matrikula orria behar bezala beteta eta sinatuta ematea.

 - Materialen kontzeptuan eginiko ordainagiria ( 20 € ).

-  AMPAS (Gurasoen Elkartea) kuotaren ordainagiria ( 10 € ) ( borondatezkoa da).

BATXILERGOAK

(gure zentroko ikasleek EZ)

1. Ziurtagiri akademikoa.

2. Aurrez izena ematearen eskaera behar bezala betetzea (Online ikastetxean) eta sinatzea.

3. NANaren fotokopia (AIZena atzerritarren kasuan).

Barematzeko dokumentazioa (aukerakoa):  

1. Zinpeko aitortza eta Ogasun Departamentuari datuak eskatzeko baimena.

2. Udalak emandako ikaslearen eta bere gurasoen edo tutorearen familiaren erroldatze-egiaztagiria.

3. Familia-liburuaren fotokopiak.

4. Bestelakoak.

- Ikasketa Historiala edo Noten ziurtagiria (gure zentroko ikasleek EZ),

- NUSS (Número de Usuario de la Seguridad Social) (jatorrizko zentroan eskatu) (gure zentroko ikasleek EZ).

- NANaren fotokopia (AIZena atzerritarren kasuan).

- 2 argazki atzealdean izen-abizenak eta kurtsoa idatzita.

- Matrikula eskaera behar bezala betetzea (Online ikastetxean) eta sinatzea.

- Materialen kontzeptuan eginiko ordainagiria ( 20 € ).

- AMPAS (Gurasoen Elkartea) kuotaren ordainagiria ( 10 € ) ( borondatezkoa da).

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

1. Ziurtagiri akademikoa (gure zentroko ikasleek EZ).

2. Aurrez izena ematearen eskaera behar bezala betetzea (Online ikastetxean) eta sinatzea.

3. NANaren fotokopia (AIZena atzerritarren kasuan).

 

- Ikasketen Historiala edo Noten ziurtagiria (gure zentroko ikasleek EZ).

- NUSS (Número de Usuario de la Seguridad Social) (jatorrizko zentroan eskatu) (gure zentroko ikasleek EZ).

- 2 argazki atzealdean izen-abizenak eta kurtsoa idatzita.

- Matrikula eskaera behar bezala betetzea (Online ikastetxean) eta sinatzea.

-  Materialen kontzeptuan eginiko ordainagiria ( 20 € ).

- AMPAS (Gurasoen Elkartea) kuotaren ordainagiria ( 10 € ) (borondatezkoa da).