Baldintzak

BATXILERGOAK:

  • DBHko 4. maila gaindituta
  • edo BBBko 2. maila gaindituta
  • edo REMeko 1. zikloa gaindituta
  • edo Lanbide Hezkuntza LH I gaindiuta

GOI MAILAKO HEZITEKA ZIKLOAK:

  • Batxilergoa gaindituta
  • edo UBI gaindtuta
  • edo Batxilergo Esperimentala gaindituta
  • edo Lanbide Hezkuntzako LH II gaindituta
  • edo goi mailarako sarbide probak gaindituta
  • edo Unibertsitatean sartzeko sarbide proba (25 urtetik gorakoentzat) gaindituta