1. DBH LOMLOE

DBH 1. Maila (Hizkuntza Ereduak: D)
Iraupena: ikasturte bat. Gehienez 2 ikasturtetan egin daiteke. Ikasliburuak
Orduak: 175 egun 6 ordukoak.
Jakingai komunak
Ikasleak denak ikasi behar ditu
Hautazkoak (2 ordukoak)
Ikasleak bat aukeratu behar du
Espainiako Hizkuntza eta Literatura (3 ordu)
Euskal Hizkuntza eta Literatura (3 ordu)
Hizkuntza Ingelesa (3 ordu)
Matematika (4 ordu)
Gizarte-Zientziak (3 ordu)
Balio etikoak (2 ordu)
Biologia eta Geologia (3 ordu)
Gorputz Heziketa (2 ordu)
Musika (2 ordu)
Plastika (1 ordu)
Erlijio katolikoa edo Komunitate pro. (1 ordu)
Tutoretza (1 ordu)

Frantsesa I

Digitalizazioa

Osasun fisikoa eta emozionala

English Workshop (Ingeleseko eskaintza)

Guztira: 30 ordu astean